1. Rekisterinpitäjä

Allaig Ltd
27 Ingram Street,
Glasgow,
United Kingdom.
G1 1HA.

T: +44 (0)870 750 2401

E:

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Olemme kaikessa toiminnassamme sitoutuneet yksityisyytesi suojaamiseen.
Rekisteriä käytetään Allaig LTD’n verkkokaupan asiakasrekisteriä varten. Asiakasrekisteriä käytämme vain tilausten käsittelyä ja laskutusta varten. Asiakasrekisteriä voidaan käyttää tiedotteiden ja tuotetarjousten lähettämistä varten, mutta vain niille asiakkaillemme, jotka ovat siihen antaneet luvan. Sinulla on asiakkaanamme oikeus tarkistaa itseäsi koskevat tiedot, muuttaa niitä tai pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan, jollei niiden käsittelylle ole laillisia perusteita.  

Ennen kuin tilaat tuotteita verkkokaupastamme, pyydämme sinua tutustumaan alla kuvattuun tietosuojakäytäntöömme. Tietosuojakäytännössä kuvaamme, kuinka rekisterinpitäjän roolissamme käytämme ja säilytämme sinua koskevia tietoja 25.5.2018 voimaan astuneen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, päivätty 27.4.2016, (yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR) puitteissa.

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka olet täyttänyt rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen yhteydessä tai antanut tilauksen yhteydessä. Rekisteriin tallentuvat myös ne tiedot, jotka tallennat itse sen jälkeen, kun rekisteröitymisesi on hyväksytty.
Pakollisia henkilö – ja rekisteröitymistietoja tilauksesta toimitukseen ovat nimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Näitä tietoja käsittelevät yrityksessämme henkilöt, joiden työtehtävien suorittaminen edellyttää henkilötietojesi käsittelyä ja joille on myönnetty oikeus käsitellä henkilötietoja tilauksen vastaanottamisesta siihen, kun tavara toimitetaan sinulle.

 

4.Henkilötietojen säilytys

Säilytämme henkilötietojasi vähintään niin pitkään kuin niitä tarvitaan tuotteidemme tai palvelujemme toimittamiseksi, mikäli niitä ei tarvitse lain määräysten mukaan tai jonkin viranomaissyyn takia säilyttää pidempään.  Kirjanpitosäädösten vuoksi säilytämme henkilötietojasi kuusi (6) vuotta, minkä jälkeen henkilötiedot tuhotaan turvallisesti.

5. Tietojen luovutus
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Allaig LTD varaa kuitenkin oikeuden luovuttaa asiakasta koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli asiakas on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojaus
Rekisteriä käsittelevillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käyttöoikeus. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Pääsy toimitilaan, jossa rekisteritiedot sijaitsevat, on vain rekisterin erityisluvan saaneilla.

 7. Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme tiedot. Henkilötietojen tarkastuksen ja mahdollisten virheiden oikaisun voit tehdä lähettämällä tarkastus- tai oikaisupyynnön  kirjallisesti tässä tietosuojakäytännössä mainitulle yhteyshenkilölle.

 8. Tietosuojakäytännön muokkaaminen

Pidätämme oikeuden päivittää ja täydentää tietosuojaselostettamme, mikäli tietosuojakäytännösämme tapahtuu muutoksia. Ellei ole pakottavaa lainsäädännöllistä tarvetta, emme ilmoita muuutoksista rekisteröidyille asiakkaillemme henkilökohtaisesti. Siksi kehotamme sinua ajoittain tutustumaan tähän selosteeseen mahdollisten muutosten varalta.

Päivitetty 6.1.2020

 
.